ASI-forsorg screening

ASI-forsorg står for Addicition Severity Index Forsorg og er et screeningsværktøj målrettet forsorgsfeltet i Danmark

 

Ved systematisk brug af ASI-forsorg vil en boform kunne opsamle dokumenteret viden om den enkelte bruger, samt den brugergruppe der er indskrevet. Ved brug af ASI-forsorg opnår man viden om den effekt den ydede indsats har. Samt viden om målgruppen på både boforms- og landsplansniveau. 

 

Fra den 01.januar 2018 er ASI-forsorg en del af SBH. Ønsker man som boform at benytte sig af ASI-forsorg, vil man skulle kontakte SBH for at opnå et abonnement.

 

I SBH ASI-forsorg abonnementslisten ser ud som nedenfor.  

Alle har et basisabonnement og tillæg 1 + 2 vil kunne tilkøbes efter behov. I basisabonnementet ligger ligeledes adgangen til ASI-forsorg materialet online. For at tilmeldig sig ASI-forsorg klik her

 

For mere information omkring ASI-forsorg klik her 

Eller kontakt SBH for en uforpligtende samtale om ASI-forsorg ved at skrive en mail - klik her