Bestyrelsesmøder

Eventuelle punkter til dagsordenen kan sendes til sekretariatet på mail: SBHboformer@sbh-boform.dk og skal være sekeratariatet i hænde senest 30 dage før afholdelse af et møde.

 

For at se et referat klik her: Ref. fra bestyrelsesmøder

 

Foreløbige datoer for møderne i 2018:
 18. januar 2018
 26. april 2018
 20. august 2018
 15. november 2018