Medlemsnetværk

Alle medarbejderrepræsentanter i SBH opfordres til at deltage i medarbejdernetværket i SBH.

Skulle du som medarbejderrepræsentant have brug for mere viden omkring de aktiviter der er i medarbejdernetværket i din region, så kontakt din lokale medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Se bestyrelsen her: klik her

Første offecielle møde i medarbejdernetværket i SBH blev afholdt på repræsentantskabsmødet den 17.marts 2016. Slides fra oplægget kan hentes her: Klik her

Planen for medarbejdernetværkets udvikling over de kommende 3 år (2016-2019) ser således ud: