Boformer for hjemløse i Danmark - SL §110

Forsorgshjemmene i SBH er alle boformer for hjemløse

Boformerne ejes og drives af Kirkens Korshær, Blå Kors, Arbejde Adler, KFUMs og KFUKs sociale arbejde, Frelsens Hær, og andre private stiftelser og fonde. Fælles er de opgaver, boformerne løser, og de regler, de arbejder under.

Boformerne er landsdækkende. Det betyder, at borgere fra hele landet kan optages på den enkelte boform. Fordi vi er landsdækkende, fordi vi løser den samme opgave,  og fordi vi ligger spredt med forskellige størrelse og ejerskaber, finder vi det nødvendigt at boformerne er organiseret i en faglig sammenslutning, der deltager i de nødvendige drøftelser og i problemløsningen generelt.


For mere viden om de enkelte boformer og deres arbejde med hjemløse henvises til hjemmesiden for den enkelte boform. 

For mere viden omkring herberg og forsorgshjem i Danmark se under Tilbudsportalen: klik her