Om SBH

Om SBH

SBH er en sammenslutning af boformer efter § 110 i Serviceloven. SBH har til formål at bidrage til og samarbejde om kvalificering af indsatser mod hjemløshed.

Det vil vi i samarbejde med andre aktører bl.a. gøre ved:

• at bidrage til den faglige udvikling og medvirke til udvikling og høj kvalitet i de socialfaglige og metodiske indsatser ift. hjemløshed.

• at samarbejde om og deltage i relevante fora.

• at medvirke til udvikling af forskning, samt informations- og erfaringsudveksling.

• at sikre informations- og erfaringsudveksling ift. lovgivningsinitiativer, herunder deltage i partshøringer.

Hvem er vores medlemmer?

Medlemmerne af SBH, er alle boformer, der driver tilbud i henhold til Servicelovens § 110, og som er godkendt af Det Sociale Tilsyn i henhold til denne bestemmelse.

Netværk

For at gennemføre SBHs aktiviteter er der etableret et leder- samt medarbejdernetværk under bestyrelsen.

  • Ledernetværk: Ledernetværket organiseres af bestyrelsens lederrepræsentanter. Netværkets formål er at drøfte problemstillinger af ledelsesmæssig karakter for boformsområdet i sin helhed.

  • Medarbejdernetværk: Medarbejdernetværket organiseres af bestyrelsens medarbejderrepræsentanter.

Begge netværk er med til at påvirke arbejdet i SBHs bestyrelse.