Sekretariat

Sekretariat og administration

 

 

Joan Frislev
Tlf.: 89 47 81 13
Mail: joafr@aarhus.dk

 

Bogholder, Indmeldelse og Økonomi
 

 

Berit Kardø
Tlf.: 38 16 02 25
Mail: berit@lindevangen.dk

 

Sekretariat, ASI-forsorg og hjemmeside

 

 

Lykke Haun
​​​​​​Tlf.: 41856437
Mail: lsha@aarhus.dk