SBH står for Sammenslutning af Boformer for Hjemløse i Danmark. Vi er en interesseorganisation for herberg og forsorgshjem efter § 110 i Serviceloven.

SBH har til formål at bidrage til og samarbejde om kvalificering af indsatser mod hjemløshed.

Det vil vi i samarbejde med andre aktører bl.a. gøre ved:

• at bidrage til den faglige udvikling og medvirke til udvikling og høj kvalitet i de socialfaglige og metodiske indsatser ift. hjemløshed.

• at samarbejde om og deltage i relevante fora.

• at medvirke til udvikling af forskning, samt informations- og erfaringsudveksling.

• at sikre informations- og erfaringsudveksling ift. lovgivningsinitiativer, herunder deltage i partshøringer.

 

For at se hvilke herberg/forsorgshjem der er med i SBH klik her

 

Læs mere om SBH her.

 

Følg SBH på Facebook. Klik her