Region Sjælland

Institution

Roskildehjemmet

Forsorgsh. Toften   

Forsorgsh. Karlsvognen  

Forsorgsh. Næstved  

Sønderskovhjemmet  

Forsorgsh. Saxenhøj

 

 

Adresse

Gammelgårdsvej 1

Holbækvej 16

Jernbanevej 29A

Marskvej 22B

Skovstræde 7

Nørrevang 24

 

 

Postnr.

4000 Roskilde

4200 Slagelse

4300 Holbæk

4700 Næstved

4891 Toreby, Lolland

4990 Sakskøbing

 

 

Tlf

4636 9000

5852 7222

7236 4070

5588 2171

5486 9054

5473 3000