Region Sjælland

Institution

Roskildehjemmet

Forsorgshjemmet Toften   

Forsorgshjemmet Karlsvognen  

Forsorgshjemmet Næstved  

Sønderskovhjemmet  

Forsorgsh. Saxenhøj

Ubbely Krisecenter

Adresse

Gammelgårdsvej 1

Holbækvej 16

Jernbanevej 29A

Marskvej 22B

Skovstræde 7

Nørrevang 24

Stationsvej 2B

 

Postnr.

4000 Roskilde

4200 Slagelse

4300 Holbæk

4700 Næstved

4891 Toreby, Lolland

4990 Sakskøbing

3660 Stenløse

 

Tlf

4636 9000

5852 7222

7236 4070

5588 2171

5486 9054

5473 3000

2713 1710